Vreau in localitatea categoria minima
pretul maxim pentru este EURO

Dezvoltare durabilă prin turism in Carpații Nordici

 


 
    

Proiect implementat de Primãria Municipiului Câmpulung Moldovenesc - Centrul de Informare EUROPA

 

OBIECTIVUL GENERAL (scopul proiectului) - constã în crearea premiselor pentru dezvoltarea economicã durabilã prin turism a microregiunilor Masivul Rarãu - Obcinile Bucovinei din România și Masivul Ciornahora din Ucraina, valorificarea resurselor turistice specifice din aceste zone și realizarea unei cooperãri stabile, locale și transfrontaliere în turism.

OBIECTIVE SPECIFICE
 
1.       Inființarea, dotarea și punerea în funcțiune a unui centru de informare și marketing turistic la Câmpulung Moldovenesc.
Acesta are rolul de administrator al rețelei și al bazelor de date, de editor și promotor al materialelor informative și promoționale.
 
2.       Realizarea unei rețele IT pe internet și a unei baze de date cu rol de informare și dispecerat turistic.
Rețeaua dispune de un server cu baza de date și terminale în fiecare localitate de interes turistic.
 
3.       Organizarea și monitorizarea activitatilor turistice in zonele vizate de proiect.
Îmbunatațirea serviciilor turistice și armonizarea practicilor turistice cu standardele și legislația europeanã prin organizarea unor sesiuni de lucru și schimburi de experiențã la nivel de administrații locale, prestatori de servicii turistice, touroperatori, operatori culturali și ONG-uri; inființarea unei structuri asociative profesionale cu statut juridic, care sã lucreze în folosul dezvoltãrii economice prin turism. Marcarea la standarde internaționale a noilor trasee de turism ecologic (drumeție, hipoturism, cicloturism).
 
4.       Promovarea rezultatelor proiectului și a microregiunilor vizate ca zone turistice.
Construirea și lansarea unor noi programe turistice și valorificarea resurselor locale pe piata turistica interna si internationala.
-       realizarea de materiale tipãrite (broșuri, pliante, prospecte, hãrti, etc)
-       materiale foto și filme pe CD
-       distribuția materialelor pe canale specifice (târguri și expoziții de turism, alte manifestãri de profil în țarã și strãinãtate, promovarea prin internet).
 
Proiectul este implementat pe teritoriul Romaniei și Ucrainei, cuprinzând urmãtoarele teritorii administrative:
1. În Romania, județul Suceava
- municipiul Câmpulung Moldovenesc
- comunele: Ciocãnești, Cârlibaba, Izvoarele Sucevei, Moldova Sulița, Breaza, Fundul Moldovei, Pojorâta, Frumosu, Moldovița, Sucevița.
2. În Ucraina, regiunile Cernãuți și Ivano-Frankivsc
- raioanele: Putila, Verchovina, Kosiv, Kolomija, Jaremcha, Nadvirna.
 
Relevanța acțiunii pentru obiectivele si prioritațile programului:
   
       Prin implementarea proiectului și realizarea rețelei comune de lucru în turism se nasc premizele pentru atingerea unui grad mai ridicat de integrare, coeziune economicã și socialã și de dezvoltare a solidaritãții între comunitãțile urbane și rurale din ambele țãri, prin cooperare transfrontalierã.
Dezvoltarea sectorului turistic cu pãstrarea echilibrului ecologic duce la îmbunãtãțirea integrãrii transfrontaliere dintre regiunile de granițã, prin edificarea unor baze solide pentru dezvoltarea economicã durabilã.
Astfel, proiectul contribuie direct la atingerea obiectivelor specifice și prioritãților programului :
- Consolidarea valorilor comune deja existente, în vederea susținerii unui nou ciclu integrat al dezvoltãrii durabile;
- Dezvoltarea cooperãrii transfrontaliere în vederea relevãrii moștenirii comune socio-culturale, legatã de istoria și mediul local;
- Extinderea și creșterea calitãții ofertei din sectorul turistic cu perspectivã transfrontalierã;
- Asigurarea dezvoltãrii durabile a sectorului turistic în ambele pãrți ale graniței;
- Întãrirea domeniului operațional al cooperãrii transfrontaliere.
 
Pentru informații despre celelalte programe finanțate de Uniunea Europeanã în România, ca și pentru informații detaliate privind statutul de membru al României în Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitați adresa web a Reprezentanta Comisiei Europene in Romania. - http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm
  
Image
Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.