Vreau in localitatea categoria minima
pretul maxim pentru este EURO

Fundu Moldovei

Comuna este o subunitate fizico-geografică individualizată în nord-estul Carpaților Orientali, așezată în depresiunea formată în lungul râului Moldova de culmile Obcinii Mestecăniș, fragmentate de afluenții râului Moldova. Este străbătută de paralela de 47° 30' latitudine nordică și meridianul de 25° 15' longitudine estică. 
Culmile muntoase sunt prelungi și domoale, cele mai scăzute altitudini fiind în partea centrală, între 821 și 718 m. Principalele înălțimi din perimetrul comunei variază între 1477 la Botușul Mare și 1030 la Deluț.
Climatul continental, precipitațiile abundente, au creat condiții pentru dezvoltarea unei flore și faune deosebit de bogate. Alături de rezervația geologică Clipa triasică de la Pârâul Cailor, pe teritoriul localității au fost identificate și multe elemente rare de floră și faună.